Kapliczki i figury

Kapliczki i figury przydrożne zmuszają do refleksji i pytań:

– Dlaczego sytuowane są na rozwidleniu dróg, wśród lasów i pól? Kiedy i kto je postawił i dlaczego właśnie tu?

– Kto się tu modlił i medytował? – Kto dostępował łaski wiary, oczyszczenia i odrodzenia?

Kapliczki i figury przydrożne to:

– Odwieczny element naszego krajobrazu – część historii, – świadectwo wiary – symbole polskości – dziedzictwo kultury, często zabytki architektoniczne.

Kapliczki i figury były poświęcone najczęściej:

Matce Boskiej oraz Jezusowi

Kapliczki i figury były poświęcone również:

Patronom chroniącym od ognia, zarazy, powodzi, różnych chorób i innych nieszczęść lub jako dowód wdzięczności za otrzymane łaski.

Wśród tych patronów znajdziemy:

Św. Antoniego Padewskiego (1195-1231), Św. Franciszka (1182-1226) Św. Idziego (?-?) Św. Jakuba Apostoła (?-?) Św. Jana Niepomucena (1348-1393) Św. Mikołaja ( żył w latach 270-345 lub 352) Św. Walentego (zmarł ok.268 roku) Św. Wawrzyńca (ok.. 210-258)

Gmina Obrzycko Brączewo

Skip to content