Drodzy Czytelnicy,

w związku z wejściem w życie w dniu 4 maja 2020 r. kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z pandemią, rząd zapowiedział otwarcie bibliotek, muzeów i innych obiektów kultury ale pod pewnymi warunkami:

„Instytucje kultury będą otwierane stopniowo w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną”
(https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap)

Dostosowujemy obecnie wypożyczalnie do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym.

O dacie otwarcia wypożyczalni oraz nowych zasadach korzystania z księgozbioru poinformujemy po 4 maja.

Skip to content